20 juli 2020 tot 24 juli 2020
De Hollandse Boerderij in de Meije, Bodegraven

De Diamantweek is een vakantieweek voor een groep van ongeveer 28 kansarme kinderen uit de Amsterdamse Diamantbuurt, aangeboden en verzorgt door Lions club Bodegraven.