16/08/2021

Van 16 tot en met 20 augustus 2021 bivakkeerden 24 kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar uit de Diamantbuurt uit Amsterdam met hun begeleiders in en rond de Hollandsche Boerderij in de Meije. Voor deze groep kinderen behoort, door verschillende omstandigheden, een vakantie vaak niet tot de mogelijkheden. Daarom krijgen zij deze prachtige week aangeboden vol met door de Lionsclub georganiseerde activiteiten en maken zij kennis met het groen en de ruimte van het Groene Hart. 

 

De Diamantweek is een in 2011 ontstaan initiatief en wordt afwisselend georganiseerd door Lionsclubs in het Groene Hart in samenwerking met de Amsterdamse welzijnsorganisatie Combiwel. In 2021 is de Lionsclub Bodegraven de organiserende club. Het heeft erom gespannen, maar met de nodige creativiteit bleek het mogelijk de voor zomerkampen geldende corona regels in acht te houden en toch een prachtige week vol van bruisende activiteiten voor de kinderen voor te bereiden. 

leden van de Lionsclub zijn in de weken voorafgaand druk met voorbereidingen en zorgen dat de groep van uitstekende maaltijden wordt voorzien.  

 

Zo is de groep onder leiding van de buurtsportcoaches en samen met de betreffende verenigingen enthousiast aan het werk gegaan met streetdance/hiphop en boksen, wordt van bamboe een grote piramide opgebouwd. Er wordt een dag op de Nieuwkoopse plassen doorgebracht, met allerlei activiteiten op het water en er worden vlotten gebouwd. 

Na een bruisende bonte avond vertrok de groep vrijdagmiddag weer naar Amsterdam. Ze kunnen terugzien op een week waarin ze aandacht en ruimte krijgen en de gelegenheid krijgen om in een andere omgeving – als groeibriljantjes – hun talenten te ontwikkelen.

 

De Lionsclub Bodegraven zet zich in 2021 in voor de oorspronkelijk voor 2020 geplande Diamantweek. Vanuit het motto ‘we serve’ verleent de club zo ‘hands on’ ondersteuning om deze week te organiseren. 

Financieel is dat mogelijk gemaakt door inzet van de in 2020 door de club georganiseerde Kennisquiz en door de medewerking van Jumbo Langerak, Slagerij Gelderblom, Goudreinet, Kwalitaria en Brood & Ko.

 

Het jongerenwerk van Combiwel werkt al jaren met deze jeugd en hun gezinnen en zij dragen zorg voor de selectie van de deelnemers aan de vakantieweek. Voor de Diamantweek zorgen zij ervoor dat er voldoende ervaren begeleiders op de groep staan.

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen. Combiwel werkt hierbij samen met partners op het gebied van onderwijs, zorg, woningbouw en overheid.