Lions KennisQuiz Bodegraven

Door toedoen van Covid-19 kon de KennisQuiz Bodegraven in 2021 en 2022 geen doorgang vinden. We gaan ervan uit dat er in het voorjaar van 2023 weer een KennisQuiz gehouden kan worden.

Lions KennisQuiz Bodegraven 2020

Op 5 maart organiseerde Lions Club Bodegraven weer de jaarlijkse KennisQuiz Bodegraven voor bedrijven, instellingen en andere groepen mensen die samen een leuke avond willen hebben.

KennisQuiz Bodegraven is een gezellige avond in het Evertshuis, met een buffet, een hapje en een drankje waarin de teams tegen elkaar strijden om de felbegeerde wisselbokaal en daarnaast ook geld wordt ingezameld voor een goed doel.

Met de komst van Kahoot kreeg de KennisQuiz een geheel nieuwe opzet. Het ging nu niet alleen om het per team geven van het goede antwoord, maar ook de snelheid van antwoorden kreeg nu een belangrijk aandeel in  de score.

 

 

 

 

Onder de 19 deelnemende teams bestond veel spanning van begin tot het eind. Veroorzaakt door de extra scoredimensie van snel reageren, maar ook door vooraf de juiste keuze te maken tot inzet van de joker, wat dubbele punten oplevert op een vragenronde. Mede hierdoor wist team FermWerk verrassend maar overtuigend de laatste ronde te pakken en daarmee als eerst eindigde. Een knappe prestatie voor een team die dit jaar voor het eerst deel nam. 

Diamantweek

Dit jaar dragen we met de opbrengst (€ 5.000,-) bij aan de organisatie van de Diamantweek. Samen met de stichting Combiwel organiseren we van 20 tot 24 juli een week vol activiteiten voor kinderen in achterstandssituaties, waarvoor vakantie niet tot de mogelijkheden behoort. De kinderen zijn afkomstig uit de Diamantwijk in Amsterdam en omgeving.

 

 

Ook in 2021 volgt er een KennisQuiz Bodegraven. Inschrijven hiervoor is eenvoudig: een korte bevestiging aan kennisquiz@lionsbodegraven.nl volstaat.